Personlig assistans

Assistansersättning är till för dig som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan behöversärskild personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig med att få livet att fungera för dig.
Om du är i behov av att få särskild hjälp i mer än 20 timmar per vecka, så har du uppfyllt kraven till att få ta del av personlig assistans. En del av de behov som kan vara för skäl till personlig assistans är exempelvis om du har problem med badrumsaktiviteter, att du inte kan göra mat på egen hand och behöver hjälp med din mat, att du inte kan kommunicera med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.Meningen med personliga assistans - Antibiotikaguiden.se
Detta är exempel som utgör grunden till att du har rätt till assistansersättning. Är fallet att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om mer hjälp som går att få.
Om du har något av dessa behov, men det sker under mindre tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till ersättning, men det blir via en annan enhet som du du tar kontakt med i den kommun du är bosatt i.
Hur får jag assistansersättning?
Till att börja med, så behöver du ett remissdokument från en läkare som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du behöver hjälp med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig ilivet. Efter att du har fått ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som blir ansvariga i ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i sådana här ärenden https://assistansblogg.se/.
Försäkringskassan meddelar på sin hemsida att de har en handläggningstid som ligger på ett par månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få hjälp med dina behov. Om det är så att du har personlig assistans innan du har fått ettbeslut av Försäkringskassan och det är ett besked som gör dig berättigad till ersättning. Då bör du rapportera det till Försäkringskassan och lämna in tidsredovisningar och handlingar som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de utgifter som assistansen har fakturerats innan dittsvar om godkändersättning.
När du har fått ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur assistansen skall anordnas. Du kan göra det på egen hand och bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du vill få hjälp av kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med assistansen. Försäkringskassan rekommenderar att du har tagit det beslutet och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det både påskyndar och hjälper dem i processen.
Beroende på hur du väljer att göra med din personliga assistans. Blir det som så att du väljer att använda dig av ett företag eller kommunen eller om du väljer att på egen hand ta hand om rekrytering av assistenter och anställa på egen hand, så blir det att du får din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det vanligaste alternativet är efterskott och det betyder att du har valt att avsäga dig ansvar och har tillåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personliga assistenter som hjälper dig med dina dagliga behov.
Det är viktigt att veta att för att få ta del av vårdpersonal behöver du göra en ansökan om personligassistans innan du blir 65 år. Om du gör en ansökan efter att du fyllt 65 år, så blir ansökan ogiltig och kommer istället att övergå till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är registrerad.

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>