Historien bakom avloppet

Avloppssystemet är något som började utvecklas under antiken. I antikens Rom så hade man börjat utveckla och konstruera olika kloaksystem där det än idag finns lämningar som ännu återstår i den berömda Cloaca Maxima som anlades omkring 600 f. Kr. Även i städer såsom Alexandria, Kartago och Jerusalem så fanns det till och med kloak anläggningar under städernas gator. 

Image result for Slamsugning Stockholm

Om vi hoppar några år i tiden så började de förekomma mer avancerade avloppssystem som bland annat i Visby det anlades som i andra medeltida städer på kontinenten ett avloppssystem i mitten av 1200-talet. 

 

Under senare tid kom dock de växande storstäderna att få kraftigt underdimensionerade avloppssystem. Bland annat så har man insett att investeringar blev för dyra och de gamla system glömdes helt enkelt bort och förföll. Senare under 1800-talet började man återigen bygga nya kloaksystem efter rationella grunder. I landet Storbritannien var föregångsland vilket innebar att de även var de första med kloaksystem som var byggda i murat tegel på 1830-talet. Efter Storbritannien så kom sedan Tyskland och USA samt i Sverige började vi bygga ett avloppssystem i Göteborg under 1866 och senare i Stockholm 1868. Dessa tidiga avloppsledningar användes främst för disk och bland annat tvättvatten och att ansluta sin toalett till avloppssystem var absolut inte tillåtet förens 1920-talet.

 

Kommunala avlopp

 

De kommunala avloppssystem i Sverige är avloppsanläggningar som alltså sköts av en kommunal förvaltning eller ett annat företaget som ägs av en kommuns. Till dessa avloppssystem så kopplar man ofta tättbebyggda områden där kommunen sedan ser till att avloppsvattnet renas i diverse reningsanläggningar innan man väljer att skicka ut till olika sjöar, vattendrag och hav. 

 

Om man kollar på äldre bostadsområden så kan det faktiskt hända att det förekommer spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning, med ett kombinerat system medan man i nyare områden har skilda avloppssystem för spillvatten respektive dag och dräneringsvatten vilket man gör idag för att minska risken för översvämningar och inträning av spillvatten i bland annat källare i samband med större regnmängder.

Om man dock någon gång har problem med slam och kanske behöver anlita ett företag som utför Slamsugning Stockholm så kan man alltid kontakta Spol & Sug. De är proffs på det mesta som gäller avloppssystem och jobbar både med privatpersoner och företag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.