Ditt levnadssätt skiljer sig lite när du har en funktionsnedsättning.

. Det skiljer sig på så vis, då du behöver hjälp med olika behov som du är hindrad från att göra på egen hand. Alla har rätt till ett berikat liv och det är med samma tänk som det i dag finns assistanser som arbetar för att erbjuda assistans och att hjälpa personer som lever med en funktionsnedsättning. https://assistansblogg.se vi talar om mål för vår sida, så vill vi dela med oss av och ge viktiga lärdomar om personlig assistans. Vi vill beskriva om både hur det är att ge personlig assistans, men även hur det är att ha en funktionsnedsättning som resulterar i att du är i behov av assistans i vardagen. Vi vill på vår sida ge exempel kring vilka instanser som finns och vad som berör ersättning, typ av assistans och vem som är berättigad till det.

Leave a Reply

Your email address will not be published.